Adana Katalog Tasarımı

ADANA KATALOG TASARIMI – ADANA LOGO TASARIMI 

Katalog tasarimlari bir firmayı, bir ürünü, bir kişiyi, bir yeri tanıtan fotoğraf, açıklama ve grafik tasarımla yapılan bir reklam çalışmasıdır. Kataloğun kalitesi müşterinin o anki izlenimlerinin ve heyacanının belirleyicisidir.Plansız ve acele yapılan katalog çalışmalarından çok fazla beklenti olmamalıdır. Katalog çalışmalarında ki sayfa mizanpajında tipografi ve grafik tasaım unsurları olmazsa olmazlardır.Bunlar ürünü veya anlatılmak istenilen çalışmanın daha kolay hedef kitleye anlatılmasını sağlar.

Satış bazlı hazırlanan kataloglar bir web sitesindeki bütün özellikleri taşır; fotoğraf, detaylı bilgiler, işyeri adresleri ve kurum bilgisi… Basılmış olarak hazırlanan katalogların artısı ise müşterilerinizin sürekli önünde durur ve sizi unutmamalarını sağlar.Aynı zamanda reklamınızda kendiliğinden yapılır.

Günümüzde dijital olarakda kataloglar da hazırlanmaktadır. Dijital katalogların en büyük artısı maliyetinin olmaması ve istenildiği takdirde anında mail yoluyla yüksek çözünürlüklü olarak alıcıya gönderilebilir.Ayrıca oluşturduğunuz mail listelerinede gönderip geri dönüşler alabilirsiniz.

Satiş odaklı olmayan bir web sitesinde dijital katalog müşterilere hızlı ve düzgün bir biçimde ürünleri göstermenin en iyi yoludur.
Dijital kataloglar ise hızlı ulaşılabilirliği ve düşük maliyeti açısından büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Logo Nedir ?
“Logo en sade haliyle bir işletmeyi diğer işletmelerden ayıran markayı, harf, simge (görsel veya çizim) veya her ikisinin birden kullanıldığı özgün çizimlere denir.”
Logo bir firmanın özell’klerini ve insanların akılda kalmasını hedef alıcı, kimi zaman sadece logotype dan oluşan kim zamanda amblem ve logotype ın ikisinin birlikte kullanıldığı grafik tasarım çalışmasıdır.
Ürün ve markaların hızla artması ile, bu markaların diğer markalardan ayrışması önemli olmaya başladı. Bu ayrım için sadece marka ismi yeterli gelmediği için, görsel olarak da bu ayrımın sağlanması gerekliliği “logo tasarımı” nı önemli hale getirdi.

Bir firmanın başarılı olabilmesi için anlaşılır ve farklı bir logoya kesinlikle ihtiyacı vardır.
Logo en başta insanlara karışık gelmemeli.Ayırt edici, farklı, zihinde kalıcı ve etkili bir logo olmalı.
Logo üzerindeki harfler okunabilir olmalıdır.Okunması zor olan karakterlerde uygun bir font seçimi yada iyi bir logotype çalışması yapılmalıdır.